0977778488

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học – kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Các đối tượng đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có chức năng để thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

Thay đổi địa điểm thực hiện

Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư 27/2015/TT- BTNMT: Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Bộ tài nguyên và môi trường: đối với các dự án có quy mô rất lớn – thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 3 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh/ TP: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP.

Ban quản lý các khu công nghiệp/ khu kinh tế: đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục 2 Nghị định 18/2015-NĐ-CP và nằm trong Khu công nghiệp/ khu kinh tế. (Tùy  từng địa phương).

Quy trình cơ bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

– Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh

– Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật

– Báo cáo khảo sát địa chất công trình

– Bản vẽ vị trí khu đất

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể

– Bản thể thoát nước mưa

– Bản vẽ thoát nước thải

– Bản vẽ bể tự hoại

– Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

– Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

Công ty TNHH môi trường Xuyên Á chuyên tư vấn lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các doanh nghiệp gặp các vấn đề khó khăn về pháp lý bảo vệ môi trường

Liên hệ để được tư vấn 24/7

Hotline: 0977778488 Mrịnh – 094413.7227 Ms.Vy

 

One thought on “Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

  1. Pingback: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *