0977778488

Men vi sinh dùng trong ủ phân vi sinh

Men vi sinh EM Fert chuyên dùng trong ủ phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp (lá, cỏ, vỏ cây, vỏ trái, củ, rơm rạ…), từ rác thải sinh hoạt, ủ phân compost từ phân chuồng…

LIÊN HỆ: 0944.137.227
Mã: S000087 Danh mục: