0977778488

elg1446004045

PAC-vang-chanh

PAC-Poly aluminium chloride 55%
Công thức: [AL2(OH)LnCL6-n]m
Công dụng PAC-Poly aluminium chloride: chất keo tụ dùng trong xử lý nước và nước thải.
Thành phần hóa học cơ bản vàng chanh PAC: polyaluminium chloride, có thêm chất khử trùng gốc clorin.

LIÊN HỆ: 0944.137.227
Mã: HC003 Danh mục: