0977778488

TB: Thông báo nghỉ làm để cổ vũ, tiếp sức cho U23 Việt Nam 23/01/2018

Công ty TNHH Môi trường Xuyên Á

QĐ số: 230118/XA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Cho nhân viên nghỉ làm cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam”

Căn cứ tình hình thực tế của giải đấu U23 Châu Á.

Căn cứ vào tinh thần cổ vũ của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Căn cứ vào tinh thần yêu thể thao, yêu tuyển U23 VN của nhân viên Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN Á

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Toàn thể nhân viên trong công ty được nghỉ làm từ 14h50 ngày 23/01/2018 để cổ vũ cho đội U23 Việt Nam

Điều 2: Nếu Việt Nam thẳng Qatar trong trận bán kết. toàn bộ nhân viên được nghỉ nửa ngày 24/01/2018 (đến 12h00). Nếu các bạn có tham gia “đi bão” sau chiến thắng của U23 VN thì cần phải luôn thể hiện tinh thần yêu thể thao đúng nghĩa.

Điều 3: Thông báo này áp dụng cho tất cả các nhân viên trong công ty.

Điều 4: Nhân viên không tham gia cổ vũ thì vẫn phải đi làm việc bình thường.

 

Nơi nhận                                                                                          Công ty TNHH Môi Trường Xuyên Á

Phòng quản lý                                                                                                GIÁM ĐỐC

Phòng kinh doanh                                                                                       Đã ký và đóng dấu

Phòng kỹ thuật                                                                                              Trần Quốc Định

Phòng dự án

Phòng kế toán

Như điều 4

Lưu VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *